top of page

Hvis du tænker på at vende hjem

DRC Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning til flygtninge, indvandrere og danskere med dobbelt statsborgerskab, som ønsker at vende hjem.

1 (448)_edited.jpg

Få individuel rådgivning

Ønsker du individuel rådgivning om at vende hjem (repatriering), skal du udfylde et oplysningsskema.

Du kan også vælge at downloade oplysningsskemaet, printe, udfylde, scanne og sende det til atvendehjem@drc.ngo.

Inden du udfylder oplysningsskemaet, bør du læse og forstå de vilkår og rettigheder, der er beskrevet i dokumentet Vejledning til udfyldelse af oplysningsskema.

Er din opholdstilladelse blevet inddraget eller nægtet forlænget?

Har du fået brev fra udlændingestyrelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse af din opholdstilladelse? Du kan få rådgivning om at vende hjem, hvis din opholdstilladelse bliver inddraget. Du skal udfylde et oplysningsskema og sende til det til os.

Du kan også vælge at downloade oplysningsskemaet, printe, udfylde, scanne og sende det til atvendehjem@drc.ngo.

Inden du udfylder oplysningsskemaet, bør du læse og forstå de vilkår og rettigheder, der er beskrevet i dokumentet Vejledning til udfyldelse af oplysningsskema.

 

​Se film med særlig info til somaliere om hjemvendelse (på Somali)

Økonomisk støtte 2024

 • Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer.
   

 • Udgifter på højst 34.137 kr. pr. person til transport af personlige ejendele eller hjælp til udgifter til køb af personligt bohave på 34.137  kr. pr. person.
   

 • Hjælp til etablering i hjemlandet /det tidligere opholdsland (udbetales i to dele): 155.417 kr. per voksen over 18 år (der udbetales 62.166 kr. ved udrejsen og 93.251 kr. efter 1 år i hjemlandet). 47.401 kr. per barn (der udbetales 18.960 kr. ved udrejsen og 28.441 kr. efter 1 år i hjemlandet).
   

 • Indkøb og transport af erhvervsudstyr (op til 17.933 kr. per voksen samt op til 23.237 kr. til transport).
   

 • Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 17.933 kr.).
   

 • Udgifter til sygeforsikring til personer, der er fyldt 18 år på op til 8.707 kr. pr. år i op til 4 år - eller alternativt – når sygesikring ikke eller kun vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland– udbetaling af op til 8.707 kr. pr. år i op til 4 år til dækning af behandlingsudgifter. Denne støtte bevilliges hvis der ikke er et fungerende offentligt sundhedsvæsen i hjemlandet.
   

 • DRC Dansk Flygtningehjælp har fået til opgave at rådgive kommunen om de konkrete forhold omkring sygeforsikring i det pågældende land og for den individuelle ansøger.
   

 • Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.
   

 • Udgifter til medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 7.594 kr.) og til nødvendige vaccinationer.
   

 • Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 5 år, på 580 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år, dog højst indtil det fyldte 16 år.
   

 • Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter på 11.382 kr. pr. person.
   

 • Hvis du er mindst 55 år, kan du også få udbetalt et fast beløb i bistand fra Danmark hver måned.
   

 • Bistanden er normalt mellem 2.800 kr. og 5.500 kr. per måned.
   

 • For at modtage bistand, skal du have haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år.

Ret til at fortryde

Flygtninge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab har ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og komme tilbage til Danmark indenfor typisk 1 år. Det betyder dette, at de igen kan opnå rettigheder i Danmark.

 

Ved brug af fortrydelsesretten vil der være absolut tilbagebetalingskrav af repatrieringsstøtten.

 

Indvandrere har ikke ret til at komme tilbage til Danmark, når de er rejst og har fået støtte til at vende tilbage til hjemlandet. For dem er beslutningen endelig og et farvel til de rettigheder, de har haft under opholdet i Danmark.

Reglerne omkring fortrydelsesretten kan være vanskelige at gennemskue. Kontakt os for nærmere information.

Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland, kan du sende os et oplysningsskema. I en individuel samtale oplyser vi dig om dine muligheder og rettigheder, så du kan træffe din beslutning. Vi sørger for en tolk til samtalen, hvis du ønsker det.

 • Når du sender oplysningsskema til DRC Dansk Flygtningehjælp, vil vi – såfremt du har givet samtykke - indhente oplysninger fra Udlændingestyrelsen om, hvornår du præcis har fået din opholdstilladelse i Danmark, og på hvilket grundlag du har fået den.
   

 • De oplysninger, som vi får fra Udlændingestyrelsen, har ikke betydning for din opholdstilladelse i Danmark.
   

 • Herefter indkalder vi dig til en samtale med DRC Dansk Flygtningehjælp (Det kan tage 4-5 uger fra du sender oplysningsskemaet, indtil vi indkalder dig til en samtale)
   

 • Samtalen er uforpligtende og du har mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har om at vende tilbage til dit hjemland. Alle repatrieringsrådgivere i Dansk Flygtningehjælp har tavshedspligt.
   

 • Hvis du efter samtalen ønsker at vende tilbage til dit hjemland, sender DRC Dansk Flygtningehjælp på din vegne et brev til din bopælskommune om den støtte, som du kan få, og de muligheder, du har i forbindelse med repatrieringen.
   

 • Du bliver herefter indkaldt til en samtale i din bopælskommune.
   

 • Det kan tage op til 3 måneder før din kommune færdigbehandler din sag.

 

Vores opgave er at give dig de oplysninger, du skal bruge for at tage din beslutning. Læs mere om at vende hjem på asyl.drc.ngo

Rådgivning

 

Mandag til fredag

klokken 9 - 14

Dansk og Engelsk

3373 5000

Bosnisk/Serbisk/Kroatisk

3373 5233

Arabisk 

3373 5228

Kurdisk 

3373 5228

Somalisk

3373 5311

Urdu/Punjabi

3373 5205

Pjecer

bottom of page